Utsalgssteder

Agder - 2 utsalgssteder

Innlandet - 1 utsalgssted

Møre og Romsdal - 1 utsalgssted

Oslo - 1 utsalgssted

Trøndelag - 4 utsalgssteder

Vestfold og Telemark - 2 utsalgssteder

Vestland - 1 utsalgssted

Viken - 6 utsalgssteder