Utsalgssteder

Agder - 3 utsalgssteder

Akershus - 3 utsalgssteder

Buskerud - 3 utsalgssteder

Hordaland - 1 utsalgssted

Møre og Romsdal - 1 utsalgssted

Oppland - 1 utsalgssted

Oslo - 1 utsalgssted

Telemark - 1 utsalgssted

Trøndelag - 4 utsalgssteder

Vestfold - 1 utsalgssted