Personvernerklæring

Her kan du lese om hvordan vi i Grønn Vekst AS ivaretar personvern. Når du handler varer eller mottar tjenester/produkter fra Grønn Vekst AS (videre omtalt som GV), vil vi behandle personopplysninger om deg. Vi arbeider for at din integritet skal ivaretas og har derfor laget en policy for hvordan din personlige informasjon behandles.

Personvernkontakt

Vi har en personvernkontakt som skal bistå med å sikre bevissthet og kompetanse på korrekt behandling av personopplysninger. Personvernkontakten skal også hjelpe deg som kunde hos GV. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernkontakten. Kontakt oss på e-post: abhe@verdieniavfall.no eller post@verdieniavfall.no.


Behandlingsansvarlig

Det er administrerende direktør i GV som er ansvarlig for at vi behandler alt av personopplysninger korrekt, men for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb er ansvaret delegert til de som i det daglige har driftsansvaret for de stedene der vi har lagret personopplysninger.

Innsyn

Hvis GV har personopplysninger om deg, så har du rett til å få innsyn i disse personopplysningene.

Riktige personopplysninger

Personopplysninger skal være riktige og vi skal kun ha de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Du kan derfor kreve at vi retter personopplysninger om deg.

Hva slags personopplysninger samler vi inn og hva brukes disse til?

For å kunne oppfylle avtalene med deg som kunde, må GV derfor lagre noen personopplysninger om deg. Personopplysninger betyr informasjon som, direkte eller indirekte, kan kobles til deg som individ.

Eksempler på slike opplysninger kan være navnet ditt, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer og gårds- og bruksnummer.

Behandling av slike personopplysninger betyr all bruk av personopplysningene, som innsamling, registrering og oppbevaring.
Personopplysninger kan kun behandles med sikte på spesifikke og uttalte formål, og skal ikke selges til tredjeparter. GV behandler personopplysninger som du har oppgitt til oss med det formål å administrere forespørsler og kontrakter, og for å kunne gi informasjon og tjenester i denne forbindelse, slik som forespørsler om tjenester, pris eller annen informasjon om vår virksomhet.

Personopplysningene dine kan også brukes til markedsføring og oppfølging, og til salg og produktutvikling med henblikk på forbedring av våre produkter og tjenester. Dersom du ikke ønsker å motta reklame og/eller tilbud, vennligst ta kontakt med oss gjennom kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

Kortnummer oppbevares ikke av GV og alle korttransaksjoner skjer eksternt hos autoriserte leverandører av betalingstjenester.

Slette personopplysninger

Når formålet med innhenting av personopplysninger ikke lenger er der, har GV rutine for å slette personopplysningene. Vi vil samtidig minne om at hvis GV har personopplysninger om deg, så har du rett til å be om få opplysningene slettet så lenge det ikke er et lovkrav som krever at opplysningen er lagret inntil en foreldelsesfrist.

Husk at det er strenge krav til verifisering av korrekt identitet. GV må være sikre på at vi kommuniserer med eier av personopplysningene. Utlevering av opplysninger skjer derfor kun til den/de person(er) som er registrert på kundeforholdet.

GV lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende lover for personvern, se Datatilsynets sider for mer informasjon www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/

Rutiner for sletting av personopplysninger

Under gjeldende lovgivning om personopplysning, har du rett til å be om tilgang til dine personopplysninger som er under behandling:

 • Uriktige personopplysninger kan korrigeres
 • Du kan be om at GV avslutter behandling av, eller sletter, dine personopplysninger
 • Du kan trekke tilbake samtykke for enkelte behandlingstyper (hvor samtykke har blitt gitt)
 • Du kan be om begrenset personopplysningsbehandling
 • Du kan utøve din rett til dataportabilitet
 • Du kan klage på behandlingen av personopplysningene dine

Kontakt i så fall oss direkte. I noen tilfeller er vi kanskje ikke i stand til å imøtekomme en forespørsel, slik som sletting eller begrensing, hvis vi er rettslig forpliktet til å lagre detaljene eller har behov for å beskytte våre juridiske interesser. Vi ber kanskje om ytterligere informasjon fra deg dersom dette skulle være nødvendig for å bekrefte at forespørselen kommer fra deg og ikke andre personer som måtte søke tilgang eller kontroll over personopplysningene dine.

Dersom du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lov, kan du sende inn en klage direkte til oss eller Datatilsynet. Kontakt oss på epost: abhe@verdieniavfall.no eller post@verdieniavfall.no


Databehandlere

GV har underleverandører og har inngått avtaler om databehandling. Databehandleravtalene regulerer håndteringen av personopplysningene som GV deler med sine underleverandører. Databehandleravtalene er utformet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hva er cookies?

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside.

Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet eller huske handlekurv i nettbutikker. Den som står bak informasjonskapselen, som er behandlingsansvarlig, kan tilpasse tjenestene sine ut fra informasjonen som lagres. Les mer om dette på Datatilsynet sine nettsider her.

Personopplysningsloven som omhandler bruk av cookies kan du lese om her.


Hva bruker vi cookies til?

Google Analytics samler inn informasjon om bruken på våre nettsider. På denne måten kan vi optimalisere nettsidene våre og lettere tilpasse vår nettbaserte annonsering for å gi en bedre totalopplevelse. Informasjon som samles inn er demografi, geografisk plassering, søkeatferd og søkeplattformer.
Vår nettsideleverandør bruker cookies for å forbedre og optimalisere totalopplevelsen.

Hvordan sletter man cookies?

Du kan når som helst gå inn i din nettleser og slette cookies. Du kan også endre innstillingene dine slik at bl.a. cookies ikke lagres i nettleser når du besøker sider.

Les mer om å slette cookies her.

  © 2024 Grønn Vekst

  Org.nr. 981 711 033 MVA

  Personvern og cookies
  vipps-logovisa-logomastercard-logo