Kjøps- og leveringsbetingelser Grønn Vekst AS

Vi håper du får en god opplevelse når du kjøper og bruker våre produkter. På denne siden finner du det du trenger å vite vedrørende betaling, levering, reklamasjon og ansvar.

Kjøps- og betalingsinformasjon

Som bedriftskunde kan man få faktura med netto pr. 14 dager betalingsbetingelser. Dersom det er flere leveringer på samme dag, vil dette komme på en faktura samlet. Som privatperson betaler man ved de fleste utsalgssteder med Vipps ved levering av varen.

Priser

Alle priser på produkter oppgitt på denne nettsiden er inkludert 25 % merverdiavgift.


Salgspant

Grønn Vekst har salgspant i bestilte og leverte varer frem til betalingen i sin helhet er registrert mottatt.


Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor den tidsfristen som er avtalt. Skulle det skje at rammene for levering må endres, må du ta kontakt med oss innen dagen før levering. Skjer ikke dette, kan Grønn Vekst belaste deg for ekstra påløpte kostnader. Grønn Vekst har ansvaret for produktene inntil de er levert kunde, det vil si når kunden har fått produktene i sin besittelse. Grønn Vekst tar ikke ansvar for feillevereanser forårsaket av uriktig informasjon oppgitt i bestilling. Dersom dette medfører at vi ikke får levert varen på første forsøk, eller ikke klarer å komme i kontakt med deg, må du som kunde betale for ny levering. Transportør ringer når leveransen er på vei. Du som kunde trenger ikke være hjemme på leveringstidspunktet, men da må tippsted avtales på forhånd.


Reklamasjon

Dersom de mottatte varene har feil eller mangler ved leveranse skal du snarest og innen 14 dager fra mottagelse gi oss melding pr telefon +47 915 05 673 (betjent mellom kl 8.00 – kl 16.00) eller epost: post@gronnvekst.no.

Ved mangel menes når produktet ikke er som avtalt eller er dårligere enn det man generelt kan vente av tilsvarende produkter. Hvis det blir konstatert at varen har en mangel, har du rett til å få rettet opp feilen, kreve prisavslag eller heve (omgjøre) kjøpet.

Ansvar

Vi har ikke konsekvensansvar. Vårt ansvar begrenser seg til varens verdi.


Kansellering/Angrerett

Grønn Vekst følger kjøpsloven når det gjelder angrerett.
Kanselleres ordren etter kl 12.00 dagen før levering kan du som kunde bli belastet påløpte kostnader.


Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Force majeure inkluderer, men er ikke begrenset til krig, blokade, naturkatastrofer, pandemi, streik, importrestriksjoner, ran og innbrudd. Den rammedes forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

    © 2024 Grønn Vekst

    Org.nr. 981 711 033 MVA

    Personvern og cookies
    vipps-logovisa-logomastercard-logo