Biorest

Biorest er en ressurs som inneholder mye organisk materiale og plantenæringsstoffer. Grønn Vekst avsetter biorest til landbruket.
Spredning av biorest på et jordet ved bruk av traktor. Foto.

Hva er biorest?

Biorest er restproduktet fra anaerob nedbryting av organisk materiale fra biogassanlegg. Anleggene behandler ulike typer organiske materialer enten alene eller i kombinasjon. Dette kan være husdyrgjødsel, avsløpsslam, matavfall eller ressurser fra fiskeindustrien.

Hvorfor er biorest positivt for landbruket?

Bruk av biorest på jordbruksarealer har jordforbedrendeegenskaper og gjødslingseffekt.

 • Tilfører mye organisk materiale per arealenhet.

 • Kan tilføre kalk dersom kalk er brukt i prosessen på biogassanleggene.

 • Tilfører betydelige mengder næringsstoff - særlig nitrogen og fosfor.

Jeg ønsker å motta biorest, er det noen hensyn jeg må ta?

Bruk av biorest er regulert i "Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav".

 • Mottak av biorest må meldes kommunen.

 • Biorest med avløpsslam skal nedmoldes senest 18 timer etter spredning.

 • Områder der biorest av avløpsslam er brukt, må det etter spredning gå tre år før det kan dyrkes grønnsaker, poteter, frukt og bær.

Hvor leverer Grønn Vekst biorest til landbruket?

Grønn Vekst håndterer biorest over store deler av landet, ta kontakt for nærmere informasjon.

Lars Olav Breivik
Manager Organic Resourcing483 15 056lars-olav@gronnvekst.no

For biogassanlegg

Grønn Vekst er alltid interessert i dialog med produsenter av biorest. Ta kontakt for en uforpliktende prat om muligheter.

Sveinung Folkvord
Business Area Director Organic Resourcing480 92 433sveinung@gronnvekst.no
Biorest tippet på et jordet. Foto.
Biorest leveres gjerne med store lastebiler og tippes på jordet.
Levering av en stor mengde biorest på en åker. Foto.
Her er biorest levert på en åker.
Spredning av biorest på et jordet ved bruk av traktor. Foto.
Biorest spres på åkeren ved hjelp av traktor og gjødselspreder.

  © 2024 Grønn Vekst

  Org.nr. 981 711 033 MVA

  Personvern og cookies
  vipps-logovisa-logomastercard-logo