Bruksveiledning

Bruksområde og begrensninger

Alle våre jordtyper er basert på kompost og egner seg til hage, park og plen.
Park-Mix® og Anleggs-Jord inneholder slamkompost og kan derfor ikke brukes til dyrking av grønnsaker, bær, frukt eller poteter de tre første årene. Hage-Mix® og Proff-jord har ingen bruksbegrensninger.

Jordforbedrende egenskaper

Jord som inneholder moden kompost har et rikt mikroliv med bakterier, sopp og andre jordboere som bryter ned organisk materiale, forsyner plantene med næringsstof f og sørger for sunne vekstbetingelser. Komposten har gjennomgått varmebehandling og er dermed trygg med hensyn til smitte og planteskadegjørere.


Mengde

Avhengig av formål og valgte plantevekster anbefales det å legge ut 10 – 60 cm med vekstjord over et def inert lag med undergrunnsjord, eventuelt over stedlige jordmasser dersom disse er egnet . Se anbefalte lagtykkelser i på side 3, som er i tråd med hva som anbefales i standard for anleggsgartnere; NS 3420-K. Over store områder som i grøntanlegg og i store hager, skal ikke jordtykkelsen i gjennomsnitt overstige 30 cm, i henhold til reguleringene i Gjødselvareforskriften.


Gjødsling

Komposten i jorda bidrar med næringsstof fer som f rigjøres over tid. For å unngå over- eller undergjødsling anbefales det å følge med på plantens utvikling og vekst, og supplere med gjødsel ved behov. Hvis plantene stagnerer i vekst eller får gule blader er det tegn på at de trenger vedlikeholdsgjødsling. Ved bruk av jord fra Grønn Vekst anbefales nitrogenrik gjødsel, da komposten bidrar godt med fosfor og kalium. Benytt gjerne en organisk gjødsel, og følg doseringsråd på det spesif ikke produkt. Kalking er ikke nødvendig.


Vanning

Pass på å vanne regelmessig i tørre perioder, spesielt i den mest sårbare etableringsfasen. Gjennom den varme årstiden er et tips å vanne i perioder der påvirkningen f ra sola er minst; tidlig morgen, sen kveld eller om natten.


Surjordsplanter

pH i kompostholdige jordblandinger kan ligge godt over 7.0 (nøytral). Dette betyr at kalking ikke er nødvendig. Dersom pH er over nøytral bør man være varsom ved bruk av surjordsplanter, selv om vår erfaring tilsier at en kompostbasert jord fungerer godt.


Lokale variasjoner

Det gjøres oppmerksom på at produkters sammensetning og egenskaper kan variere noe fra produksjon til produksjon, og mellom de ulike produksjonsanleggene – avhengig av tilgjengelig råvare. Dette påvirker imidlertid ikke den generelle bruksanbefalingen.

    © 2024 Grønn Vekst

    Org.nr. 981 711 033 MVA

    Personvern og cookies
    vipps-logovisa-logomastercard-logo