Om oss

NORGES STØRSTE PRODUSENT AV VEKSTMEDIER

Gjennom et nettverk av samarbeidspartnere leverer Grønn Vekst jordprodukter og jordforbedringsmidler.

En rekke ulike produkter tilpasset ulike bruksområder er tilgjengelig fra utsalgssteder over hele Sør Norge. Felles for alle jordprodukter fra Grønn Vekst er at de inneholder kompost. Dette gir jorda en rekke gode egenskaper, og det er en bærekraftig og naturlig måte å resirkulere næringsstoffer på. Vi vil alltid strebe etter å ha jord med høyest mulig andel resirkulert materiale og minst mulig torv.

Selskapene knyttet til Grønn Vekst har i alle år vært opptatt av å levere kompostbaserte jordprodukter med den høyeste kvaliteten i marked. Utnyttelse av organiske avfallsfraksjoner og resirkulering av næringsstoffer er også en viktig del av ”Grønn Vekst-filosofien”. Det er derfor helt naturlig for oss at alle selskaper tilsluttet Grønn Vekst ISO-sertifiseres med hensyn til KVALITET og MILJØ. Grønn Vekst er sertifisert i henhold til ISO standardene NS-EN ISO 9001:2015 og 14001:2015. Dette styrker selskapenes fokus på kvalitet og miljø ytterligere, og gir en god dokumentasjon på at vi stadig ønsker å forbedre oss i forhold til alle våre kunders krav og forventninger og hvordan vi påvirker våre fysiske omgivelser.

Grønn Vekst-produktene

Grønn Vekst er merkevaren som kjennetegner jordprodukter av høy kvalitet. I produktporteføljen finner du et bredt spekter innen jord, gjødsel og jordforbedringsprodukter. Totalt tilbyr vi i dag rundt 18 ulike Grønn Vekst-produkter. Følg med på våre hjemmesider for nyheter, og meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på kampanjer, nyheter og andre nyttige tips.

Grønn Vekst-merkevaren

Grønn Vekst-merkevarene eies av selskapet Høst Verdien i avfall (www.høst.no). Høst er spesialister innen avfallshåndtering og konvertering av restavfall fra storsamfunn og industri til produkter i den Grønne Sektor. I 2019 solgte Grønn Vekst over 200.000 tonn jord!

Høst har etablert en rekke partnerselskap som er samlet under paraplyen Grønn Vekst. For kundene av sluttproduktene borger merkevaren for gode produkter av høy kvalitet, og partnerbedriftene løftes inn i en samarbeidsform med kompetansedeling og felles utvikling. Pr. i dag er det to selskaper som er organisert under Grønn Vekst

  • Grønn Vekst Norge AS; Jordproduksjon og salg i Agder-fylkene, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, samt i Trøndelag.
  • Grønn Vekst Telemark; Jordproduksjon og salg i Vestfold og Telemark.

Vi søker stadig etter partnere, og representerer du et selskap som ønsker å samarbeide med oss er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Send en mail til post@gronnvekst.no.

HØST med datterselskapene Grønn Vekst Norge AS og Grønn Vekst Telemark er f.o.m. 20.04.2018 ISO-sertifisert etter nye standarder for kvalitet og miljø: 9001:2015 og 14001:2015.