Plutselig slo den inn igjen

Vår berettigede bekymring for at drenering av våtmarker, bl.a. for å produsere torv til pottemedier, er en sikker investering i fremtidig klimakrise.

Våtmarkene er å regne som Europas regnskog hva gjelder betydning som karbonsluk – eller i vår kommersielle verden; karbonbank. Bare i Storbritannia, der utfasing av torv i pottejord er en aktuell problemstilling, ligger det 3 200 000 000 000 kg torvkarbon i denne banken. Ved å drenere bort vannet slipper lufta til – og da tas «pengene» fort ut i form av CO2.

Nå er det viktig å sikre at denne bekymringen kan brukes til noe kreativt, som å utvikle torvfrie medier. HØST Verdien i Avfall satset en periode på begynnelsen av 2000-tallet på å utvikle morgendagens pottemedier – helt uten torv. Våre interne tester viste at vi hadde spennende løsninger på bordet. Men disse løsningene, som ga spenstige planter og fornøyde brukere, ble altfor dyre for hagesentrene.

I begynnelsen av september børstet NRK’s «Forbrukerinspektørene», på en forbilledlig måte, støvet av temaet igjen. Programmet utløste debatter, kronikker og fagseminarer som belyste problemkomplekset. Med andre ord ble det høy aktivitet blant forskere, pressgrupper og folk flest – og det er bra!

HØST har også børstet støvet av sin visjon om torvfrie pottemedier, og har de siste årene arbeidet med å utfase torv som ingrediens i våre kompostbaserte vekstmedier. Vi tar selvfølgelig utgangspunktet i våre mange kompostkvaliteter. Vi søker de modne og humusrike typene, og skjeler til vannholdekapasiteter.

Komposten må ikke være for saltholdig, og må kunne fremstilles mest mulig forutsigbart. Det er nemlig egenskaper som vannholdekapasitet, stabilitet og lav saltholdighet, sammen med åpenbare logistikkmessige fordeler, som har gjort torv til den foretrukne råvaren i så mange år.

Den store forskjellen er knyttet til ordene liv og levende. Mens torven praktisk talt er steril og uten liv i form av mikrober som kommuniserer med planterøttene og sørger for å holde næringselementer lett tilgjengelig, er den modne komposten en sann livsbuljong som sikrer den levende jorden – den som varer og utvikler seg sammen med plantene dine.

Utover komposten finner HØST mange spennende og ofte avfallsbaserte tilsetninger som optimaliserer våre alternative produkter ytterligere. Våre mål er at nye produkter må inneha minst samme uovertrufne kvaliteter som dagens produkter i vår portefølje, og at vi fremover er i stand til å dekke suget etter «det torvfrie» som vi nå forventer av både forbrukerne og hagesentrene.