Bruk av kompost som jorddekke i prydhagen

Er du blant dem som (i beste mening) benytter bark som jorddekke i hagen, og opplever å stadig måtte gjødsle for å unngå gule blader på plantene? Forklaringen ligger i dekkematerialets sammensetning.

Bed dekket av bark og kompost

Bruk av organiske eller uorganiske materialer som beskyttende jorddekke rundt plantene i for eksempel en grønnsakshage eller prydhage, kalles “mulching”. En mulch kan være så mangt, men bark er spesielt populært på grunn av sin homogene kvalitet og gode tilgjengelighet. Ulempen med barken som brukes til mulching er at den er uomdannet og lett nedbrytbar, og hvis dekket inneholder mye finstoff (fraksjoner mindre enn 10 mm) gir dette en stor overflate tilgjengelig for nedbrytning av mikroorganismer som sopp og bakterier, i tillegg til større jordboere som meitemark og insekter.

Gjennom nedbrytningen av det organisk bundne karbonet får mikroorganismene mye energi til egen vekst, og trenger dermed også rikelig med nitrogen for bygging av «muskler» i form av proteiner. Barken inneholder kun små mengder med nitrogen, og plantetilgjengeligheten av tilført nitrogen i jorda blir da svært lav fordi mikroorganismene vil «stjele» mesteparten. Resultatet er gule planter, og gjødsling må til. Gjødslingen fører igjen til økt mikrobiell aktivitet og raskere nedbrytning. Det hele blir en ond sirkel hvor resultatet er en jord med lavt nitrogen – og oksygeninnhold, dårlig plantevekst og et mulch-lag som stadig må fornyes. De aller fleste av oss vet at bark er dyrt å etterfylle. I tillegg til å binde store deler nitrogen, kan bark og knust trevirke dessuten ha en jordforsurende effekt.

Bruk av hagekompost som mulch er en god investering for prydhagen, først og fremst fordi den i motsetning til bark har en positiv mikrobiell effekt. Komposten er godt omdannet, og inneholder et bredt spekter av næringsstoffer som frigjøres litt etter litt– i takt med plantenes behov. Komposten har moderat høye pH-verdier som tilsier at kalking ikke er nødvendig. Mulching med hagekompost har tidligere vist å kunne gi økt plantevekst og blomstring sammenliknet med bar jord eller bruk av trevirke, når det ikke ble gitt noen form for ytterligere gjødsling. Jorden får et høyere og mer balansert næringsinnhold, og jordtettheten reduseres med rundt 10%, avhengig av mengder.

Det stilles mange krav til et godt mulch-lag. Laget skal blant annet isolere jorda og hindre både oppvarming og avkjøling, slik at man unngår for store svingninger i jordtemperatur gjennom døgnet og de ulike årstidene.  Om sommeren må fuktigheten i jorda bevares ved at fordampningen reduseres. I tillegg skal et mulch-lag beskytte jorda mot erosjon og komprimering, og pH og saltholdighet bør ligge på relativt moderate nivåer. Hagekomposten tilfredsstiller alle disse kriteriene. I tillegg til at det gis et allsidig næringstilskudd til plantene når en bredt sammensatt mikroflora «spiser» av komposten, stimuleres også plantenes immunforsvar slik at de blir mer resistente mot plantesykdommer og insektangrep. De aller fleste hageentusiaster er også opptatt av det estetiske. Finsiktet hagekompost inneholder en god del sand, og gir et ryddig og stilfullt uttrykk gjennom et sort dekke som skaper kontraster og fremhever beplantningen godt (Bilde 1). Bark og flis kan bli grå etter relativt kort tid, og har et lysere og mer variabelt (rufsete) utseende (Bilde 1-2). Den mørke fargen hos hagekomposten er lysstabil og gir høyere jordtemperatur. Hage Park -kompost, som er kompostert gjennom flere vendinger, er mørk blant annet fordi den i løpet av prosessen oppnår høye temperaturer, noe som dreper frø og gjør produktet opprinnelig ugressfritt.

Før et lag med 2-5 cm hagekompost legges ut i hagen er det viktig å drenere arealet godt. På vannmettet, tung jord kan jorddekke være en ulempe dersom det forhindrer opptørking og fører til oksygenmangel i jorda. Rotugress må også være fjernet i forveien. Komposten er såldet på 20 mm, og inneholder dermed en del finstoff, noe som gir gode etableringsvilkår for ugressfrø. Til tross for at komposten er moden og stabil med en lav fytotoksisk effekt, vil den til en viss grad virke spirehemmende på innflyvende ugras. Det anbefales allikevel å luke 1-2 ganger i løpet av sesongen. Vedlikeholdet av hagen minimeres betraktelig dersom man klarer å hindre frøugras i å etablere seg. For å friske litt opp i farge og næringstilførsel, og for å få luftet bedene litt, kan det være lurt å rake inn et par centimeter med ny kompost én gang i året.

Ønsker du et blikkfang av en prydhage som krever mindre gjødsel og samtidig gir en sunn plantevekst, uten behov for sykdomsbekjempelse? Da kan mulching med hagekompost være løsningen. Med det rette forarbeid og noen enkle vedlikeholds-grep vil produktets struktur, innholdet av organisk fiber og stabile humusstoffer, samt det balanserte næringsinnholdet, stimulere til et positivt jordmiljø som frigjør plantenæring etter behov. Dette fører videre til langsiktig jordforbedring og mer «harmoniske» planter.