European Compost Network (ECN)

Grønn Vekst har inngått et medlemskap med European Compost Network (ECN), som er en medlemsorganisasjon bestående av 63 medlemmer fra 28 ulike land i Europa. Medlemmene i organisasjonen representerer de ulike bedriftene innen avfallsbransjen, forskning og utvikling, samt beslutningstakere og konsulenter innenfor bioresthåndtering.

ECN sin visjon er å leve vell med planetens begrensede ressurser og samtidig respektere det organiske kretsløpet.

ECN ønsker å ta vare på jordsmonnet for fremtidige generasjonen gjennom å:

  • Opptre som en ambassadør for det organiske kretsløpet
  • Promotere separat sortering og biologisk behandling av organiske ressurser
  • Promotere produksjon og bruk av kvalitets kompost og biorest
  • Støtte opp mot sirkulær økonomi og skape nye arbeidsplasser.

Ved å ta del i ECN sine aktiviteter ønsker Grønn Vekst å stryke sin posisjon innenfor jord og kompost foredling. Vi ønsker samtidig å stille som en kvalitetsbevisst aktør innen avfallsbransjen og håper å kunne bidra til økt kompetanseutveksling i fagfeltet.