Viktig informasjon om levering

Minimum bredde på innkjørselen må være 3m. Har du en innkjørsel med en krapp sving må bredden på innkjørselen være minst 5m.

Har du belegningsstein i oppkjørselen? Da er det dessverre ikke mulig å ta krappe svinger da det vil ødelegge oppkjørselen.

Ledninger kan komme i veien for levering, husk at kranen har et høyt arbeidsområde, det er viktig at du sjekker dette før bestilling. Du må passe på at det er en fri høyde på minst 6 meter i arbeidsområdet kranen. (fri høyde regnes fra bakken)

Ved levering med grabb/kran:

Rekkevidden på en grabb/kran er 19 meter

Husk at kranen ikke kan vinkles rundt hjørner eller andre hindringer. Mao. så må det være fri linje fra bilens posisjon, til stedet hvor grabben/kranen skal losse.

NB! av sikkerhetsgrunner er det ikke anledning å heise grabb/big-bags over hus eller tak.

Ved levering i bulk:

Det er ikke mulig å tippe jord over hekker, gjerder eller andre kanter

Vi kan kun ta en produkttype pr. lass, det vil si at på et lass kan vi ikke blande to produkttyper