Kjøps- og leveringsbetingelser Grønn Vekst Norge AS

Vi håper du får en god opplevelse når du kjøper og bruker våre produkter. På denne siden finner du det du trenger å vite vedrørende betaling, levering, reklamasjon og ansvar.

Kjøps- og betalingsinformasjon
Dersom det er flere leveringer på samme dag, vil dette komme på en samlefaktura. Våre betalingsbetingelser er netto pr 14 dager.

I vår nettbutikk kan du betale med Visa og MasterCard. Du kan også betale med Klarna faktura og Klarna delbetaling. Les mer om vilkår for betaling med Klarna her.

Priser
Alle priser på våre produkter er oppgitt inkludert 25 % merverdiavgift.

Salgspant
Grønn Vekst har salgspant i bestilte og leverte varer frem til betalingen i sin helhet er registrert mottatt.

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor tidsfristen som er avtalt. Skulle det skje at rammene for levering må endres, må du ta kontakt med oss/transportør innen dagen før levering. Skjer dette ikke, kan Grønn Vekst belaste deg for ekstra påløpte omkostninger.

Grønn Vekst har ansvaret for produktene inntil de er levert kunde, det vil si når kunden har fått produktene i sin besittelse.

Grønn Vekst tar ikke ansvaret for feillevereanser forårsaket av feil oppgitt adresse eller telefonnummer i bestilling. Transportør ringer før de kommer. Du som kunde må ikke være hjemme på leveringstidspunktet, men det må da avtales tippsted på forhånd. Forekommer det feil i opplysningene, eller at vi ved behov, ved levering, ikke får tak i deg og dette fører til at produktet ikke blir levert på første forsøk, må du som kunde betale for ny levering.

Reklamasjon
Dersom de mottatte varene har feil eller mangler ved leveranse skal du snarest og innen 14 dager fra mottagelse gi oss melding pr telefon 05673 / 915 05673 (betjent mellom kl 8.00 – kl 16.00) eller epost: post@gronnvekst.no

Ved mangel menes når produktet ikke er som avtalt eller er dårligere enn det man generelt kan vente av tilsvarende produkter. Hvis det blir konstatert at varen har en mangel, har du rett til å få rettet opp feilen, kreve prisavslag eller heve (omgjøre) kjøpet.

Ansvar
Vi har ikke konsekvensansvar. Vårt ansvar begrenser seg til varens verdi.

Kansellering/angrerett
Grønn Vekst følger kjøpsloven når det gjelder angrerett.

Kanselleres ordren etter kl 12.00 dagen før levering kan kunden bli belastet påløpte kostnader.