Jord til busker, hekk og trær

Vår jord er basert på næringsrik kompost og har god dreneringsevne. Dette er egenskaper som er viktige for å få god etablering og rotutvikling hos busker, hekk og trær.

Vær oppmerksom på at kompostbasert jord ikke bør brukes dypere enn 40-50 cm. Fyll derfor ren råjord under potteklumpen til trær. Dette fordi mikroliv i komposten ikke vil få nødvendig tilgang på oksygen i store jorddyp.

Dette er jord med forutsigbar kvalitet, levert med varedeklarasjon som selvfølgelig er registrert hos Mattilsynet.

Skal du kjøpe jord til jord til busker, hekk og trær?

Sjekk hvilken plenjord vi kan levere i ditt område