Sortiment

Park-Jord

Tørkesterk jord til parker og grøntanlegg

Park-Jord er en næringsrik og moldholdig jord, velegnet til nyanlegg og utskiftning av jord. Park-Jord egner seg godt bruk i parker og grøntareal. Park-Jord har et godt innhold av finstoff som sikrer planteetablering og god vannhusholdning.

Hage-Jord

Tørkesterk jord til alle hagens vekster

Hage-Jord er en næringsrik og moldholdig jord, velegnet til nyanlegg og utskifting av jord. Hagejord har et godt innhold av finstoff, noe som viktig for god etablering og god vannhusholdning. Hagejord egner seg godt til etablering av plen, blomsterbed,  buskplanting og grønnsakshage.