Anbefalt tykkelse på jord

Hvor mange cm jord anbefales ved etablering av plen?

Dersom jorden skal legges rett på sand eller grus anbefales det et jordlag på 40 cm for å få tilstrekkelig vannhusholdning, hvis ikke risikerer du et jordlag som kan være utsatt for tørke.

Vi anbefaler at jordlaget bygges opp med 20cm undergrunns jord* over grus og stein + et 20cm vekstlag**.

*Undergrunns jord (anleggsjord) – ring for bestilling

** Som vekstlag til plen anbefaler vi spesielt våre jordtyper Park-Jord eller Park-Mix®

Hvor mange cm jord anbefales ved etablering av busker og småtrær?

Dersom jorden skal legges rett på sand eller grus anbefales det et jordlag på 60 cm for å få tilstrekkelig vannhusholdning, hvis ikke risikerer du et jordlag som kan være utsatt for tørke ved etablering av busker og trær .

Vi anbefaler at jordlaget bygges opp med 40cm undergrunns jord* over grus og stein + et 20cm vekstlag/topplag**.

*Undergrunns jord, stedegne masser.

** Som vekstlag til busker og småtrær anbefaler vi spesielt våre jordtyper Hage-Jord, Hage-Mix®, Park-Jord og Park-Mix®

Hvor mange cm jord anbefales ved etablering av store trær?

Dersom jorden skal legges rett på sand eller grus anbefales det et jordlag på 40 cm for å få tilstrekkelig vannhusholdning, hvis ikke risikerer du et jordlag som kan være utsatt for tørke ved etablering av store trær .

Vi anbefaler at jordlaget bygges opp med 40cm undergrunns jord/råjord* over grus og stein + et 40cm vekstlag/topplag**.

*Undergrunns jord, stedegne masser.

** Som vekstlag til store trær anbefaler vi spesielt våre jordtyper som Hage-Jord eller Hage-Mix®
** Som vekstlag til busker og småtrær anbefaler vi spesielt våre jordtyper Hage-Jord, Hage-Mix®, Park-Jord og Park-Mix®