Tips til blomsterbed og stauder

 

Anleggsjord

I blomsterbed og særlig i staudebed er en ugrasren jord en kritisk faktor. Mye jord som omsettes er gammel jord som inneholder store mengder ugras. En eneste burotplante kan spre 700 000 frø, og i arkeologiske utgravinger er det funnet 1700 år gamle spiredyktige frø av linbendel og meldestokk i Danmark og Skåne. Det sier noe om hvor viktig ugrasren jord er, slik som vi i Grønn Vekst bestreber.

Det finnes ingen jord som er ideell til alle typer vekster. Noen planter liker tørre forhold, andre fuktig jord, noen kalkrik jord og andre sur jord. Men våre Grønn Vekst produkter representerer en jord som  er tilpasset de fleste forhold og vekster. Det er sandbaserte produkter som gir en god og varm jord, de har god dreneringsevne, er næringsrike og har et rikt mikroliv. Alt dette er viktige faktorer for å skape et fint blomsterflor og god vekst hos plantene.

Husk at jorda trenger ikke å kalkes de første årene, og at det ikke er nødvendig med overdreven gjødsling – men tilpass gjødslingen, gjerne med en ren nitrogengjødsel i forhold til plantenes utvikling og trivsel.

Typiske surjordsplanter som Rhododenron og Azalea foretrekker lavere pH enn det som er tilfellet i Grønn Vekst produkter. Innblanding av skogsjord eller ukalket torv kan være en god løsning, men mange har også erfaring med god vekst på en kompostbasert jord til tross for høy pH, siden næringsstoffene blir lett tilgjengelig for plantene i slik jord.