Ofte stilte spørsmål

Spørsmål om jord

Hvor mange kvadrat dekker en kubikk jord?

  • Ved 20 cm jordtykkelse dekkes 5 kvadrat på en kubikk jord

Det er meitemark i blomsterjorda, hva gjør de for jorda?

Grønn Vekst’s torvfrie blomsterjord er produsert fordi uttak av torv fører til store utslipp av CO2 og har innvirkning på klimaet.

Denne jorda er sammensatt av hagekompost og vermikompost. Vermikompost er komposten meitemarkene produserer ved vårt anlegg i Grimstad.

Vermikompost er bra for jorda, den inneholder masse næringsstoffer og verdifulle substanser som gir mindre sykdom på plantene. Eventuelle meitemark i blomsterjorda spiser ikke opp planterøttene, de lever av dødt plantemateriale, de forsvinner naturlig og blir bare så mange at de kan være gode hjelpere nede i blomsterpottene.

Det er relativt nytt i Norge med vermikompost, men veldig vanlig i andre land. Det kommer mer og mer av dette i Norge i takt med fokus på miljø, slik at man vil se mer til dette i flere produkter.

Hvor mange cm jord anbefales ved etablering av plen?

Dersom jorden skal legges rett på sand eller grus anbefales det et jordlag på  40 cm for å få tilstrekkelig vannhusholdning, hvis ikke risikerer du et jordlag som kan være utsatt for tørke.

Vi anbefaler at jordlaget bygges opp med 20cm undergrunns jord* over grus og stein + et 20cm vekstlag**.

*Undergrunns jord (anleggsjord) – ring for bestilling

** Som vekstlag til plen anbefaler vi spesielt våre jordtyper Park-Jord eller Park-Mix®

Se også vår Tips og Råd artikkel om temaet.

Hvor får jeg tak i varedeklarasjon og bruksveiledning for varen jeg har bestilt?

Gå inn på listen over våre utsalgssteder, der finner du varedeklarasjon for hvert produkt per anlegg.

Er det fare for å få brunsnegle-egg sammen med jordleveringen?

Mye anleggsjord som selges i markedet er resirkulert jord fra private hager og grøntanlegg. Dette gir stor risiko for å få med uønskede gjester på lasset som rotugras, svartelistede arter, plantesykdommer og brunsnegle egg.

Vår jord er produsert på rene masser, og komposten som vi anvender er produsert i en kontrollert komposteringsprosess med høye temperaturer for å gi våre kunder sikre og gode prdukter.

Jeg har bestilt jord - hvor lang tid tar leveringen?

Vi har vanligvis leveringstid på 2-3 dager. Kran og grabb leveringer kan ta opptil 1 uke.

Hva er spesielt med jordproduktene til Grønn Vekst?

Grønn Vekst er merkevaren som kjennetegner jordprodukter av høy kvalitet med basis i kompost. Jordproduktene er rik på mikroliv, dette er nyttige organismer som gjør at plantene opprettholder en bedre vekst, og får økt og bedre tilgang på næringsstoffer.

Hvor mange cm jord anbefales ved etablering av busker og småtrær?

Dersom jorden skal legges rett på sand eller grus anbefales det et jordlag på  60 cm for å få tilstrekkelig vannhusholdning, hvis ikke risikerer du et jordlag som kan være utsatt for tørke ved etablering av busker og trær .

Vi anbefaler at jordlaget bygges opp med 40cm undergrunns jord* over grus og stein + et 20cm vekstlag/topplag**.

*Undergrunns jord (anleggsjord) – ring for bestilling
** Som vekstlag til busker og småtrær anbefaler vi spesielt våre jordtyper Hage-Jord, Hage-Mix®, Park-Jord og Park-Mix®

Se også vår Tips og Råd artikkel om temaet.

Hvor mange cm jord anbefales ved etablering av store trær?

Dersom jorden skal legges rett på sand eller grus anbefales det et jordlag på 40 cm for å få tilstrekkelig vannhusholdning, hvis ikke risikerer du et jordlag som kan være utsatt for tørke ved etablering av store trær .

Vi anbefaler at jordlaget bygges opp med 40cm undergrunns jord/råjord* over grus og stein + et 40cm vekstlag/topplag**.

*Undergrunns jord (anleggsjord) – ring for bestilling
** Som vekstlag til store trær anbefaler vi spesielt våre jordtyper som Hage-Jord eller Hage-Mix®
** Som vekstlag til busker og småtrær anbefaler vi spesielt våre jordtyper Hage-Jord,Hage-Mix®, Park-Jord og Park-Mix®

Se også vår Tips og Råd artikkel om temaet.