Om personvern og cookies på gronnvekst.no

Personvern i Høst verdien i avfall AS og Grønn Vekst-selskapene
Her kan du lese om hvordan vi i Høst Verdien i avfall og Grønn Vekst selskapene ivaretar personvern. Når du handler varer fra Høst verdien i avfall AS (videre omtalt som Høst) og Grønn Vekst selskapene (videre omtalt som Grønn Vekst), vil vi behandle personopplysninger om deg. Vi arbeider for at din integritet skal ivaretas og har derfor laget en policy for hvordan din personlige informasjon behandles.

Personvernkontakt
Vi har en personvernkontakt som skal bistå med å sikre bevissthet og kompetanse på korrekt behandling av personopplysninger.  Personvernkontakten skal også hjelpe deg som kunde hos Høst og Grønn Vekst.  Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernkontakten.
Kontakt oss på epost: abhe@verdieniavfall.no eller post@verdieniavfall.no

Behandlingsansvarlig
Det er administrerende direktør i Høst verdien i avfall AS som er ansvarlig for at vi behandler alt av personopplysninger korrekt, men for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb er ansvaret delegert til de som i det daglige har driftsansvaret for de stedene der vi har lagret personopplysninger.

Innsyn
Hvis Høst og Grønn Vekst har personopplysninger om deg, så har du rett til å få innsyn i disse personopplysningene.

Riktige personopplysninger
Personopplysninger skal være riktige og vi skal kun ha de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for.  Du kan derfor kreve at vi retter personopplysninger om deg.

Hva slags personopplysninger samler vi inn og hva brukes disse til?
For å kunne oppfylle avtalene med deg som kunde, må Høst og Grønn Vekst derfor lagre noen personopplysninger om deg.
Personopplysninger betyr informasjon som, direkte eller indirekte, kan kobles til deg som individ. Eksempler på slike opplysninger kan være navnet ditt, adresse, e-postadresse, telefonnummer og personnummer. Behandling av slike personopplysninger betyr all bruk av personopplysningene, som innsamling, registrering og oppbevaring.
Personopplysninger kan kun behandles med sikte på spesifikke og uttalte formål, og skal ikke selges til tredjeparter.
Høst og Grønn Vekst behandler personopplysninger som du har oppgitt til oss med det formål å administrere forespørsler og kontrakter, og for å kunne gi informasjon og tjenester i denne forbindelse, slik som forespørsler om tjenester, pris eller annen informasjon om vår virksomhet.
Personopplysningene dine kan også brukes til markedsføring og oppfølging, og til salg og produktutvikling med henblikk på forbedring av våre produkter og tjenester. Dersom du ikke ønsker å motta reklame og/eller tilbud, vennligst ta kontakt med oss gjennom kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.
Kortnummer oppbevares ikke av Høst og Grønn Vekst og alle korttransaksjoner skjer eksternt hos autoriserte leverandører av betalingstjenester.

Slette
Når formålet med innhenting av personopplysninger ikke lenger er der, har Høst og Grønn Vekst rutine for å slette personopplysningene.  Vi vil samtidig minne om at hvis Høst og Grønn Vekst har personopplysninger om deg, så har du rett til å be om få opplysningene slettet så lenge det ikke er et lovkrav som krever at opplysningen er lagret inntil en foreldelsesfrist. Husk at det er strenge krav til verifisering av korrekt identitet. Høst og Grønn Vekst må være sikre på at vi kommuniserer med eier av personopplysningene. Utlevering av opplysninger skjer derfor kun til den/de person(er) som er registrert på kundeforholdet.
Høst og Grønn Vekst lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende lover for personvern, se Datatilsynets sider for mer informasjon www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/

Rutiner for sletting av personopplysninger
Under gjeldende lovgivning om personopplysning, har du rett til å be om tilgang til dine personopplysninger som er under behandling:
• Uriktige personopplysninger kan korrigeres
• Du kan be om at Høst og Grønn Vekst avslutter behandling av, eller sletter, dine personopplysninger
• Du kan trekke tilbake samtykke for enkelte behandlingstyper (hvor samtykke har blitt gitt)
• Du kan be om begrenset personopplysningsbehandling
• Du kan utøve din rett til dataportabilitet
• Du kan klage på behandlingen av personopplysningene dine

Kontakt i så fall oss direkte. I noen tilfeller er vi kanskje ikke i stand til å imøtekomme en forespørsel, slik som sletting eller begrensing, hvis vi er rettslig forpliktet til å lagre detaljene eller har behov for å beskytte våre juridiske interesser. Vi ber kanskje om ytterligere informasjon fra deg dersom dette skulle være nødvendig for å bekrefte at forespørselen kommer fra deg og ikke andre personer som måtte søke tilgang eller kontroll over personopplysningene dine. Dersom du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lov, kan du sende inn en klage direkte til oss eller Datatilsynet.
Kontakt oss på epost: abhe@verdieniavfall.no eller post@verdieniavfall.no

Databehandlere
Høst og Grønn Vekst har underleverandører og har inngått avtaler om databehandling. Databehandleravtalene regulerer håndteringen av personopplysningene som Høst og Grønn Vekst deler med sine underleverandører. Databehandleravtalene er utformet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Grønn Vekst AS bruker informasjonskapsler (cookies) på gronnvekst.no – når du besøker sider under dette domenet samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Vi bruker cookies hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold.

Informasjonen på denne siden er levert av Godt Sagt i henhold til GDPR og personvern på nettsider