Torvfrie produkter

Grønn vekst tilbyr torvfrie jordprodukter på mange av våre utsalgssteder.

Torv hentes ut av myr

Å bruke torv som hovedinnhold i jordblandinger er miljøbelastende og tungvint. Det krever at man industrielt ødelegger myrområder, som har flere viktige økologiske roller i naturen, for å kun bruke det øverste laget som vekstjord.

Dette bidrar til klimagassutslipp og er også særlig arbeidskrevende for forbruker, siden torv er svært næringsfattig, surt og trenger tilført gjødsel. Sphagnumtorv tåler lite tråkk, lar seg gjerne rive med av regnvann, og synker sammen etter hvert som det brytes ned, slik at man må tilføre mer jord kontinuerlig.

Les mer om våre torvfrie produkter på https://www.gronnvekst.no/aktuelt/jord-uten-torv/

Grønn vekst er Norges største tilbyder av kompostbasert kvalitetsjord. Avfall Norge har i prosjektet «God Jord» lansert en nettside med nasjonal oversikt over kompostbaserte jordtilbydere. For å være sikker på hva man tilfører i hagen sin, har Grønn Vekst varedeklarasjoner på alle sine produkter, med detaljert informasjon om sammensetning og næringsinnhold.

Les mer om hvorfor kompost er bedre enn torv i jordblandinger på www.kompostportalen.no

Kontakt salgssjef Ingrid Indergaard på ii@gronnvekst.no, mob: 940 22 205 for mer informasjon om torvfrie vekstjordprodukter, prosjektpriser og ved ønske om å tegne kundeavtale med Grønn Vekst.