Sekkemedier – på vei mot en torvfri framtid

Grønn Vekst har lenge kunnet tilby torvfri jord i bulk, herunder Proff-Jord og klassikeren Bio-Tak («torvtak uten torv»). Våren 2017 kommer vår første 100 % torvfrie sekkejord på markedet!

Utvinning av torvmyr for bruk i vekstmedier er et hyppig diskutert tema om dagen, og Grønn Vekst har tidligere hatt flere hjertesukk i forbindelse med at vi allerede i 2004 kunne tilby markedet vekstmedier med opp til 70 % resirkulert materiale. Dessverre var det den gang høy fokus på pris og lite fokus på kvalitet og bærekraftighet. Det er derfor svært gledelig at forbrukerne nå våkner og sier ifra. Kun på denne måten kan forbrukerne få frem gode og miljøvennlige produkter!

Det finnes mange fraksjoner som kan erstatte torv, blant annet kokosfiber, knust bark og andre fiberfraksjoner fra treforedlingsindustrien. Utfordringen er å finne noe som virkelig er bærekraftig. Samtidig skal råvarene være biologisk stabile og inneholde et balansert spekter av næringsstoffer slik at de ikke skaper veksthemmende og toksiske forhold for plantene når de inngår i en jordblanding.

Etter en lang periode med høy aktivitet i forsknings- og utviklingsavdelingen, der det har blitt gjennomført en rekke tester og forsøk i forbindelse med utvikling av torvfrie sekkeprodukter, har vi nå rettet fokuset mot 100 % kompostbaserte jordblandinger. Gjennom potteforsøk i veksthus tester vi ut ulike blandingsforhold av komposter som har ulikt opphav og ulike egenskaper. Kompostene hentes fra våre ulike produksjonsanlegg og samarbeidspartnere innen avfallsforedlingssektoren.

En annen utfordring med å ikke bruke torv er å finne en jordblanding som fortsatt har god kapasitet til å holde på vann, men som ikke har for høy egenvekt eller bestanddeler som er vanskelige å håndtere under produksjon. En klar fordel med å erstatte torv med kompost er at torv er et sterilt medium som må tilsettes mineralgjødsel, mens komposten er rik på både næring og gode mikroorganismer som sammen stimulerer plantenes helse og vekst. Dermed vil ikke den rette kompostblandingen ha behov for tilsats av hverken mineralgjødsel eller andre kjemiske tilsetninger under produksjon.

Når vi tester jordblandinger ser vi på hvordan disse fungerer for ulike plantekulturer under ulike temperaturforhold, og om de egner seg både for såing og omplanting. Jorda blir i tillegg nøye analysert og kvalitetssikret med hensyn til fysiske og kjemiske parametere. Vi er snart i mål med å utvikle vår første 100 % torvfrie sekkejord, og denne vil komme på markedet i løpet av våren 2017. Dette er en stor milepæl for oss, og vi ser virkelig frem til å se denne jorda i butikkhyllene!

Følg med og hold deg oppdatert på facebook Grønn Vekst og www.gronnvekst.no