På tur til Bondkall Pukkverk

 

Ut på tur aldri sur! Grønn Vekst var på besøk hos Bondkall pukkverk. Her hentes det ut store mengder sand og grus hvert år. Faktisk produseres det over 400 000 tonn pukk og grus årlig. Først sprenges steinen og deretter tippes den ned i en sjakt 45 m ned i bakken. Herfra blir steinen transportert til knuseverket som består av 3 deler: grovknuser, mellomknuser og finknuser. Disse tre knusere lager ulike steinfraksjoner som har forskjellig bruksområder. Mellomknuseren lager pukk som brukes til fyllinger under vei, mens finknuseren produserer sand og singel. Vi i Grønn Vekst bruker nemlig den aller fineste sandfraksjonen fra 0 til 2 mm og blander det inn i jordproduksjon vår. Resirkulering av masser på denne måten er både miljøvennlig og mer bærekraftig enn å bruke natursand som er en begrenset og minkende ressurs. Denne sanda blir deretter såldet sammen med komposten og vipps, så har du førsteklasses jord fra Grønn Vekst!