Nye produkter til detaljmarkedet

Denne våren blir en spennende tid for Grønn Vekst. I året som gikk ble det lagt stor innsats i å utvikle nye, bærekraftige produkter til detaljvarehandelen – produkter som er helt unike på det norske marked!

Nye jordprodukter i sekk

VERMI-PRO vermikompost er et jordforbedringsmiddel som blir produsert gjennom vermikompostering av ulike kompostvarianter på vår egen «mark-farm» på Landvik i Grimstad. Vermikompost bedrer jordas fysiske egenskaper, inneholder vekststimulerende stoffer og har en rik og sunn mikroflora som gir sykdomshemmende effekt. Meitemark er avgjørende for liv i jord, og ved å gjødsle med VERMI-PRO – som er foredlet gjennom markens fantastiske fordøyelsessystem – gir du naturens egen livgivende gjødsel.

SILISIUMKALK er en finmalt, silisiumholdig kalk som kan utnyttes i de fleste kalkingsregimer som alternativ til ordinære kalk produkter. Produktet er et finmalt biprodukt fra en slag-smelteprosess som fremstiller flytende silisium fra kvartssand som utgangsmateriale for produksjon av ultra ren silisium til solcelleindustrien. Kalkingseffekten er tilsvarende den vi finner i kalsiumkarbonat, og SILISIUMKALK har en ekstra positiv effekt ved at silisium – som ofte omtales som «det glemte gjødselelement» – bidrar til å styrke plantene mot sykdom og andre stressende miljøfaktorer. SILISIUMKALK leveres også i større volumer til landbruket

TORVFRI BLOMSTERJORD består av 100% kompost, som er en verdifull gjenbruks-ressurs. Komposten bidrar med et rikt mikroliv som frigir næringsstoffer litt etter litt – i takt med plantenes behov. En sunn mikroflora styrker også plantenes immunforsvar, slik at de blir mer motstandsdyktige overfor plantesykdommer, insektangrep og vekslende miljøbetingelser. Blandingsforholdet mellom ulike kompostkvaliteter i torvfri jord fra Grønn Vekst baseres på erfaring fra grundig testing gjennom flere år, og fokuserer spesielt på forutsigbarhet med hensyn til næringsinnhold og de fysiske egenskapene som stimulerer rotutvikling og plantehelse. Det er ingen spesielle bruksbegrensninger på blomsterjorden.

KRUKKEJORD er et blandet dyrkingsmedium bestående av natursand, kompostert hage-park avfall og hvitmosetorv. Kompost er en gjenbruksressurs som brukt i jord gir positive effekter på jordkvalitet, planter, blomster og miljø. Den stabile komposten har en rikholdig mikrobiell fauna som bryter ned organisk materiale, forsyner plantene med næringsstoff og sørger for sunne og gode vekstbetingelser.
Krukkejord er ideell til planting av blomster/planter i krukker, blomsterkasser, altankasser og til omplanting av stueplanter. Krukkejord anbefales også særlig til rosebed, men fungerer utmerket også i andre typer bed. Det er heller ingenting i veien for å benytte Krukkejord til opparbeiding av plen eller planting av hekk og busker. Det er ingen spesielle bruksbegrensninger på krukkejorden.

Grønn Vekst produkter i sekk og bøtte fås kjøpt via Norgesgruppen og Blomsterringen.
Dersom du ønsker mer informasjon eller vil legge inn en bestilling er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på tlf. 05673.