Natursand er en knapphetsressurs

UNEP (United Nations Envrionment Programme) har påpekt miljøproblemer globalt ved et overforbruk av grus og sand i byggebransjen. Globalt brukes mellom 47 og 59 milliarder tonn hvert år, og naturlig sand og grus står for mellom 68% og 85% av dette. Dette påvirker biodiversitet, tap av land, hydrologiske funksjoner, vannkilder og landskapsvern.

Hauger med sand i pukkverk

I Grønn Vekst har vi i lang tid også tatt konsekvensene av dette – på samme måte som vi unngår å bruke jomfruelig torv i våre jordprodukter.

Et godt alternativ til natursand er det som populært kalles maskinsand, og som er biproduktet som oppstår når steinindustrien knuser stein for bruk i byggeprosjekter og veianlegg.

Maskinsand har også en del gode positive effekter i forhold til natursand; blant annet en god pH som gjør det unødvendig å kalke jorden, og ofte ekstra tilførsel av mineraler som plantene trenger, blant annet kalium.

Samtidig inneholder maskinsand også finpartikulært materiale; særlig silt – som gjør at jorda holder bedre på fuktighet og gir raskere tilslag for spiring.

Vi er stolte over at vi på denne måten kan tilby 100% miljøvennlige produkter, ikke minst med tanke på også den klimagevinsten som våre produkter har.