Jordleveranse til Håneskrysset

I disse tider er Landskapsentreprenørene og TT Anlegg i gang med å utbygge Håneskrysset i Kristiansand. Det skal konstrueres en avkjøring fra E18 med ny sykkelekspressvei og rundkjøring og trær og busker skal plantes ut i vår Park Mix jord. De første lassene er allerede kjørt og planert ut og totalt skal det leveres omtrent 2500 tonn jord i løpet av vinter 2019 og våren 2020. Vi takker TT Anlegg og Landskapsentreprenørene for tilliten.