Høsten er en fin tid å etablere plen

Har du hatt planer om å etablere ny plen i år, men enda ikke kommet i gang? Vi kan trøste deg med at det enda ikke er for sent.

Ikke for sent å så plen i September

For å lykkes med etableringen er det selvsagt også viktig å gjøre et godt forarbeid. Vi anbefaler denne prosedyren ved anlegging av plen:

  1. Start med å fjerne stein, rake og planere ut underlaget, slik at ikke ujevnheter forplanter seg oppover i profilen og resulterer i en ujamn plen. Dersom underlaget består av grove masser, vil det være fornuftig å legge et avskjærende lag av leirholdig fyllmasse eller vurdere bruk av veiduk. Kanskje har du et ønske om buer, hauger eller svinger i plenen din? Da tas det selvsagt hensyn til dette under utformingen, slik at du får det resultatet du drømmer om.
  2. Når alle former er fullendte og overflaten ren og fin, kan du legge ut vekstjordlaget. Her er det selvsagt viktig å velge en jord av god kvalitet!
  3. Fortsett å rake ut ujevnheter mens du innimellom tromler over med en passe tung trommel. Vekselsvis rake og tromle med en passe tung trommel helt til jorda er presset ordentlig sammen og alle ujevnheter er slettet ut. Et like godt resultat kan du oppnå med å hæltråkke tett i tett over hele området – rake på nytt og tråkke igjen, helt til du har fått en jevn og fin overflate.  Avslutt med å forsiktig rake opp topplaget igjen, slik at frøene kan få godt feste.
  4. Fordel frøblandingen jevnt ut over topplaget, gjerne i to omganger ved å så «i kryss» eller én gang i hver retning. Sår du for hånd har du god kontroll på hvordan frøene spres. Husk at jevn fordeling av frø vil gi jevn og fin spiring av gress! Du kan med fordel rake lett over topplaget enda en gang til slutt med en vanlig jernrive, for å lage enda bedre feste. Det er også viktig å følge mengdeanbefalingene som vanligvis er oppgitt bak på frøpakken, for et best mulig resultat. Rull over frøene med trommelen en siste gang etter raking. Dette skaper bedre kontakt mellom jord og frø, og er med på å optimalisere spireprosessen.
  5. Nysådd plen MÅ holdes fuktig! Et tips er å bruke en vekstduk frem til frøene begynner å spire, da denne både er med på å holde på fuktigheten, beskytter mot fugler og øker temperaturen rundt frøet. Uansett må du aldri glemme å vanne! Det beste er å gi små mengder, jevnt og trutt gjennom dagen.
  6. Nyetablert plen må heller ikke forsømmes når det kommer til vanning. Frø som spirer, og som siden tørker ut, DØR! Dette gjelder selv om jorda er i utgangspunktet aldri så god. 20-30 mm vann sikrer en god «rotbløyte».  Mengden kan kontrolleres ved for eksempel å sette ut en tom blikkboks med avmerket nivå. På varme dager bør vanning skje om kvelden slik at vannet ikke fordamper i alt for stor grad.
  7. Hvis du sår veldig sent på høsten finnes alltid en risiko for at plantene er for lite utviklet når snøen og frosten setter inn. Dersom telen løfter på dårlig utviklede røtter vil de være spesielt utsatt for tørke. Et tips til deg som havner i denne situasjonen vil simpelthen være å tromle frøene ned i jorda igjen straks du opplever dette.
  8. Plenen bør slås tidlig (når det nyspirte gresset har blitt 2-3 cm). Dette stimulerer til busking, som sikrer rask tildekking av plenen. En ekstra tett gressflate får du ved å klippe ekstra kort.

Gjødsling og valg av vekstjord

Valg av en passende jord med god kvalitet kan gjøre mye for etableringsprosessen, og du sparer deg samtidig for mye arbeid. Grønn Vekst har flere gode jordtyper som er velegnet for etablering av plen, og alle disse har basis i sand og kompost. Komposten er rik på både fosfor og kalium, og inneholder også viktige mikronæringsstoffer. Dermed trenger du kun å tilføre litt nitrogen som startgjødsel, for eksempel i form av kalksalpeter.  3 kg/100 m2 vil normalt være tilstrekkelig. For å oppnå god vinterherdighet bør du også gi en nitrogengjødsling sent på høsten. Det kan dessuten lønne seg å slutte å klippe plenen på dette tidspunktet, før kulda setter inn for fullt.

En jord basert på sand og kompost vil hverken synke sammen eller erodere. Sanden gir stabilitet, permeabilitet og slitestyrke, mens komposten tilfører humus og et rikt mikroliv som er med på å frigjøre næring og gjøre plantene motstandsdyktige mot sykdom. Dermed blir det gode vekstvilkår for røttene, gresset får høy vitalitet, og plenen vil bli hardfør og tåle tråkk. Regelen som vanligvis gjelder for grønnsakhager om at jorda skal være «svart» og feit gjelder altså ikke når det gjelder anlegging av plenareal!

En annen fordel med bruk av kompostholdig jord er at den har naturlig høy pH. Du trenger dermed ikke å kalke plenen de første årene! Komposten er videre såldet på 10 mm, noe som minimerer arbeidet med grovplanering.

Alle våre produkter har forutsigbar kvalitet og er selvfølgelig registrert hos Mattilsynet.

Ta kontakt for en jordprat!