Grønne planter øker effektiviteten i kontorlandskap

De aller fleste synes grønne planter gjør det penere i stua eller på kontoret. At plantene også renser luften er godt kjent. Men hva med at de faktisk også øker effektiviteten?

Potteplante

I testforsøk hos NIBIO på Ås ble det bevist at under krevende oppgaver presterte testpersonene bedre når de satt i lokaler med grønne planter enn uten.

Samme universitet har også dokumentert gjennom forsøk i flere store bedrifter at ved å plassere grønne planter i kontormiljøer har man redusert sykefraværet blant de ansatte med to tredjedeler.

Noen planter fungerer nemlig som luftrensere, ved at de «spiser» giftige avgasser og frisker opp luften ved å avgi oksygen. I tillegg er plantene med på å holde luftfuktigheten på et sunt nivå, de virker støydempende og skaper liv og stemning i rommet.

Og så er det forskjell på planters egnethet: NASA har forsket og kommet frem til en ti-på-topp liste med tanke på plantenes evne til luftrensing, luftfuktighet, motstandsdyktighet, stell og vedlikehold:

  1. Ladypalme
  2. Arekapalme
  3. Gummiplante
  4. Bambuspalme
  5. Dvergdaddelpalme
  6. Dracaena
  7. Eføy
  8. Ficus
  9. Fredslilje
  10. Sverdbregn