Et bærekraftig alternativ til Torvtak

Grønn Vekst er opptatt av en grønn profil, og gode bærekraftige alternativer til torvtak er en av de tingene vi i Grønn Vekst har jobbet med i mange år. I løpet av en femårsperiode har Klima – og Miljødepartementet gitt Miljødirektoratet i oppdrag å lage et forslag til plan for utfasing av bruken av torv til vekstmedier og jordforbedringsprodukter, samt andre produkter til private og i gartneri og veksthus. Grønn Vekst sine jordprodukter baseres på moden og vital kompost. På denne måten resirkulerer vi humus og verdifull næring, bl.a. til hyttetak.