Grønn Vekst gir deg bærekraftige jordprodukter!

Grønn Vekst bruker ikke industrielt utvunnet torv i våre jordblandinger, fordi vi ikke ønsker å støtte opp under en produksjonsmetode som ødelegger en verdifull naturressurs som torvmyr. Istedet tilbyr Grønn Vekst kretsløpsbaserte og miljøvennlige jordprodukter av høy kvalitet.

Miljøvennlig jord

Områder med torvmyr er i dag under hardt press fra produksjon av vekstjord med høyt innhold av torv. Samtidig representerer myrområder viktige funksjoner både i et økosystem og i et miljøperspektiv.

Myr er våtmarksområder som er dekket av sakte omdannet organisk materiale. De fleste jordblandinger på markedet er hovedsakelig basert på dette toppsjiktet med organiske materiale, som kalles sphagnum torv. Industriell utvinning av torv bidrar til varig ødeleggelse av myrområder. Bare de siste 100 årene har Norge mistet 1/3 av alle myrområder under tregrensa på grunn av industrielle inngrep.

Fremover vil industriell utvinning ødelegge 5000 dekar myr årlig om lovverket for å verne myrområdene ikke endrer seg. På bakgrunn av dette har Grønn Vekst valgt å produsere kompostbaserte jordprodukter som ikke inneholder utvunnet torvmyr.

Grønn Vekst satser istedet på bruk av kretsløpsbaserte råvarer som ikke fører til industrielle inngrep i sårbare myrområder. For hver myr som går tapt mister vi et karbonlager, en flomdemper, levestedet til planter, dyr, mikroorganismer og sopp. Dessuten har myrområder egenskapen til å naturlig rense vann og fungerer som et verdifullt vannlager for nærliggende vegetasjon og dyreliv.

Sammen med at det tar tusenvis av år for ei myr å dannes naturlig og at 1 dekar myr med 1 meter tykt lag torv binder ca. 275 tonn CO2, mener Grønn Vekst at myr må varig vernes mot industrielle inngrep. Det er viktig å bevare myrområder både for funksjonene den representerer i et økosystem og for å redusere utslipp av CO2, en klimagass som fører til global oppvarming.

Velger du kompostbasert kvalitetsjord fra Grønn vekst velger du samtidig å verne om Norges myrområder og de biologiske verdiene myra representerer. Les mer om våre torvfrie jordprodukter »