Kundeveileder Landbruk


Kompost, slam og organiske bistrømmer fra industrien er verdifulle produkter til landbruket – der de bidrar med plantenæring og virker strukturforbedrende på jorda. Effekter av dette er mindre jorderosjon – samt en mer fruktbar jord med økt diversitet av mikro organismer. Dette fører blant annet til mindre sykdomspress på plantene som dyrkes. En viktig del av forretningsområdene til HØST er å tilby og koordinere kalk, gjødsel og jordforbedringsløsninger til landbruket. 

Høst skal styrke sin satsing mot landbruket, og søker derfor en engasjert og dyktig kundeveileder som skal jobbe mot denne sektoren. Hovedansvaret blir å sikre salg av gjødsel og jordforbedringsmidler, med særlig fokus på slam og Minorga® gjødsel. Minorga® er et nyutviklet konsept med mineralorganisk gjødsel og et produkt som følges med stor interesse fra aktører i både inn- og utland. 

Jobben vil i perioder kreve utstrakt reisevirksomhet. Våre primære kunder er gårdbrukere. Salgsområdet er hovedsakelig det sentrale Østlandet, men kan også etter hvert omfatte andre områder i Norge. Kontorsted er Rud i Bærum. 


Arbeidsoppgaver: 

 • Salg av organiske jordforbedringsmidler, kalk og mineralorganisk gjødsel til landbruket (og den grønne sektor). 

 • Etablere kontakt og langsiktige kunderelasjoner i landbruket 

 • Rådgivning innen gjødsling og anvendelse av produktene 

 • Koordinering og logistikkhåndtering 

 • Diverse rapportering 


Kvalifikasjoner: 

 • Utdanning primært innen den ”grønne sektor” som for eksempel naturbruk, agronomi, agrotekniker eller høyskole/universitet. 

 • Arbeidserfaring innen rådgivning eller salgsrelatert virksomhet


Egenskaper: 

 • Målrettet og strukturert 

 • Ansvarsbevisst og selvstendig 

 • Engasjert med stå-på-vilje 

 • Skaper gode relasjoner og nettverk 

 • Endringsvillig 


Høst tilbyr: 

 • Lønn og pensjon etter avtale 
 • Et innovativt og engasjert miljø 

 • Inkluderende arbeidsfellesskap 


Spørsmål om stillingen: 
For informasjon om stillingen, ring 05673
Kontaktperson: Torleiv N. Ugland
Søknadsfrist: 01.02.16
Søknad sendes på mail til: iabg@verdieniavfall.no