Intervju med ansatte i fagmiljøet hos Høst verdien i avfall AS


Grønn Vekst sine merkevarer eies av selskapet HØST verdien i avfall, der det er samlet store mengder fagkunnskap fordelt i staben. Ikke mange jordprodusenter kan flagge med egenfinansiert forsknings- og utviklingsavdeling med høy fagkompetanse. Men også i vår dedikerte kunderådgivningstjeneste har vi samlet sett mye erfaring og kompetanse innen jord, plantefysiologi, dyrking/hagebruk, landbruk og naturforvaltning.

Her er intervjuer med tre ansatte i Høst Verdien i Avfall

Evgenia:

Evgenia er ansatt som kunderådgiver for Grønn Vekst sine jord- og jordforbedrings produkter.

1.       Hva er god jord for deg?

En god jord for meg er en jord som har de riktige bestanddelene av både næringsinnhold og struktur og som er rik på liv og mikroorganismer som vil sørge for en rik plantevekst. Jorden skal lukte godt, ha god vannholdnings-kapasitet, og gjerne være kompostbasert.

2.       Hva dyrker du i hagen i år?

I år blir det nok dessverre bare prydplanter, selv om med tiden så ønsker jeg å dyrke matnyttige planter og urter jeg kan bruke i salaten.

3.       Hva er viktigst for deg i din hage?

Det absolutt viktigste for meg i min hage er å ha stedegne planter og lokale blomster, spesielt blomster som er nyttige for bier og andre insekter. Jeg ønsker meg en naturlig hage hvor insekter og fugler kan trives. Ingen ferdig plen hos meg med andre ord, men heller en levende eng!

Hvorfor er kompost bedre enn torv i jordblandinger?

Kompost bidrar først og fremst til strukturdannelse i jorden og er med på å tilføre livsviktig næring til planterøttene. Torv på den andre siden er helt næringsfattig og i tillegg absolutt ikke miljøvennlig da man ødelegger naturskjønne områder ved utvinning av torv i tillegg til å slippe ut store menger CO2.  

For å stille flere spørsmål til Evgenia, gå til Grønn Vekst sin facebookside og legg inn spørsmål som kommentar.

Geirmund:

Geirmund er ansatt som kundeveileder innen landbruk. Han arbeider med vår norskproduserte mineral-organiske gjødselvare Minorga® og ulike komposttyper egnet til jordforbedring i landbruket.

1.       Hvilke utfordringer står dagens landbruk ovenfor?

Å produsere nok mat til det norske folket på en bærekraftig måte over tid, samtidig som en skal holde jorden i hevd til å kontinuerlig gi gode avlinger. Det henger ofte sammen med hvordan naturen og hver enkelt bonde pleier og nærer både den mineralske og organiske jorden i et dyrkingsfelt.

2.       Hva er egentlig organisk materiale og hvorfor er dette viktig?

Organisk materiale er en del av karbonkretsløpet og innebærer råtnende planterester og alt annet organisk som faller til jorden og blir omdannet ved hjelp av mikroorganismer. Organisk materiale er viktig som mat til meitemark og mikroorganismer. Plantekulturen vil ha gevinster fra det samarbeidet som oppstår når vi gir mikrolivet gode levekår i jorden.

3.       Hvordan kan man påvirke mengden organisk materiale i jorden?

Å ha mye og ulike plantevekster i jorda gjør at jorda har rotforgreininger i ulike dybder under hele vekstsesongen. Det er rundt planterøttene det meste av mikrolivet og samarbeidet mellom mikroorganismer og planter skjer. Uten planterøtter i jorda går også mikrolivet i dvale. Videre kan man hjelpe mikrolivet og planteveksten ved å tilføre organisk gjødsel og kompost. 

For å stille flere spørsmål til Geirmund, gå til Minorga Vekst sin facebookside og legg inn spørsmål som kommentar.

Sergiu:

untitled_221015_0006-2.jpg

Sergiu arbeider på Landvik, ved HØST verdien i avfall sin forskning- og utviklingsavdeling. Han har blant annet ansvaret for meitemarkkompostering som danner grunnlaget for vår utvikling av produktet Vermi-Pro®. Daglig steller Sergiu ca. 1 000 000 meitemark, som omdanner kompost og annet organisk materiale til fantastisk humus som brukes som et høykonsentrert jordforbedringsmiddel.               .

1.       Hva er vermikompost og hvorfor er det bra for jorden og planter?

Vermikompost er navnet på organisk materiale som er bearbeidet av spesielle kompostmeitemark (Eisenia foetida). Vermikompost er en fin blanding av meitemarkens etterlatenskaper etter å ha fordøyet det spiselige, og fiber som marken ikke spiser direktemen allikevel påvirker gjennom å skille ut mikrober og enzymer som så virker på lengre sikt, sammen med resten av mikrolivet. Meitemarken har alltid spilt en viktig rolle for en fruktbar jord; - både kjemisk og mekanisk. Ved å legge forholdene spesielt til rette for kompostmeitemark og se til at de får den rette blandingen, er vi i stand til å lage næringsrike produkter med spesielt gode egenskaper som planter kan nyttiggjøre seg for å bli mer motstandsdyktige, samtidig som vi stimulerer mikroliv i rotsonen.

2.       Hva er viktig for meitemarkens trivsel i en kompostdunk?

Meitemarkene vi bruker, i hovedsak Eisenia foetida, er robuste og «sosiale». De trives tett i tett, så lenge de får nok mat med rett sammensetning. Meitemark tåler at temperaturene svinger noe og klarer seg ved ganske lave temperaturer, men de er nå en gang vekselvarme, og aktiviteten faller med fallende temperatur. Et sted litt i overkant av 20oC er ideelt. Temperaturen skal helst ikke stige for mye over 30oC før marken trekker seg vekk eller i verste fall dør, dersom retrett er umulig.

Jorden skal helst være drypptørr (70 – 75 % fuktighet), og fra tid til annen legger vi inn litt flis eller halm eller annet beddingmateriale som gir struktur og kanskje gunstige forhold for egglegging. Meitemark liker ikke lys og trekker seg hurtig tilbake ved direkte belysning.

3.       Hvilke typer avfall spiser meitemarken, og kan alle få meitemark som husdyr?

Alle som har interesse for hva som foregår i naturen, er glad i hageliv og bærekraft og kanskje har litt av barnets nysgjerrighet i seg, kan få seg mark som husdyr. Det er alltid en fordel med en liten hage og gjerne litt plass for vinteropplag. Selv om meitemark tåler temperaturer ned mot frysepunktet, er det ingen grunn til ikke å utnytte markens enorme appetitt også vinterstid. Marken spiser mye av det avfallet du produserer i husholdningen. Vær oppmerksomme på at marken liker å spise opp før den får ny mat. På denne måten unngår du at det blir surt i kompostdunken.

Om du velger å drive egne markbeholdere, vil det være smart å kompostere avfallet før det leveres til markdunken. Noen fraksjoner og matvarer skal en unngå eller dosere mer forsiktig enn andre. Skall av sitrusfrukter, løk - og til en viss grad potetskall - er representanter for slike.

Meld deg på vårt nyhetsbrev på www.gronnvekst.no/ for å motta informasjon om Vermi-Pro® lansering i 2016.   

Les mer om våre flotte medarbeidere på www.verdieniavfall.no/ansatte/