Natursand er en knapphetsressurs


UNEP (United Nations Envrionment Programme) har påpekt miljøproblemer globalt ved et overforbruk av grus og sand i byggebransjen. Globalt brukes mellom 47 og 59 milliarder tonn hvert år, og naturlig sand og grus står for mellom 68% og 85% av dette.  Dette påvirker biodiversitet, tap av land, hydrologiske funksjoner, vannkilder og landskapsvern.

I Grønn Vekst har vi i lang tid også tatt konsekvensene av dette – på samme måte som vi unngår å bruke jomfruelig torv i våre jordprodukter.Et godt alternativ til natursand er det som populært kalles maskinsand, og som er biproduktet som oppstår når steinindustrien knuser stein for bruk i byggeprosjekter og veianlegg.Maskinsand har også en del gode positive effekter i forhold til natursand, blant annet en god pH som gjør det unødvendig å kalke jorden, og ofte ekstra tilførsel av mineraler som plantene trenger, blant annet kalium. Samtidig inneholder maskinsand også finpartikulært materiale; særlig silt – som gjør at jorda holder bedre på fuktighet og gir raskere tilslag for spiring.Vi er stolte over at vi på denne måten kan tilby 100% miljøvennlige produkter, ikke minst med tanke på også den klimagevinsten som våre produkter har.