Grønne planter øker effektiviteten i kontorlandskap

De aller fleste synes grønne planter gjør det penere i stua eller på kontoret. At plantene også renser luften er godt kjent, men hva med at de faktisk også øker effektiviteten? I testforsøk hos NIBIO på Ås ble det bevist at under krevende oppgaver presterte testpersonene bedre når de satt i lokaler med grønne planter enn uten.

Samme universitet har også dokumentert gjennom forsøk i flere store bedrifter at ved å plassere grønne planter i kontormiljøer har man redusert sykefraværet blant de ansatte med to tredjedeler. Noen planter fungerer nemlig som luftrensere, ved at de «spiser» giftige avgasser og frisker opp luften ved å avgi oksygen. I tillegg er plantene med på å holde luftfuktigheten på et sunt nivå, de virker støydempende og skaper liv og stemning i rommet.

Og så er det forskjell på planters egnethet: NASA har forsket og kommet frem til en ti-på-topp liste med tanke på plantenes evne til luftrensing, luftfuktighet, motstandsdyktighet, stell og vedlikehold:

1. Ladypalme

2. Arekapalme

3. Gummiplante

4. Bambuspalme

5. Dvergdaddelpalme

6. Dracaena

7. Eføy

8. Ficus

9. Fredslilje

10. Sverdbregn