Refugee Greenspace Initiativ

Grønn Vekst tok turen til Jansenjordet parsellhage i Oslo, hvor vi leverte vår premium Hage-Mix jord til Refugee Greenspace Initiativ prosjektet. Hovedmålet bak prosjektet er å bringe folk fra flere kulturer sammen og integrere de inn i samfunnet ved å bruke hage og planter som et samlingssted.

Jeg ble møtt av Andrew McMillion, en hyggelig og meget engasjert mann ute i parsellhagen som viste meg rundt - «her ser vi  Amaranth Opopeo og der borte ser vi Quinoa, disse kan høstes og spises!”. Vi bevegde oss deretter til Løpstikke og Stjernemelde, mens Andrew gikk flittig rundt og fortalte om bruksområder og historikken til plantene.

Plantene stod der i en meget fin og stelt hage, og veksten var det ikke noe å si på. “Dette er imponerende, jeg har ikke sett lignende” sier Andrew mens han skuer over hagen. Og sant var det, plantene var sterke og hadde en enorm vekst, til tross for at det verken var brukt gjødsel eller kalk i beddene.  

Vi i Grønn Vekst er stolte over å ha bidratt til dette prosjektet og ønsker alle medlemmene av Jansenjordet parsellhage lykke til videre! 

Om intern testing og produktkvalitet

I Grønn Vekst er vi opptatt av kvalitet, og at våre produkter skal være anvendelige for de fleste vekster. Som kunde skal du være trygg på at den jorda du får er forutsigbar, stabil og at den tilbyr et sunt vekstmiljø for både frø og planter.

HØST har en egen FoU avdeling som gjennomfører ulike tester og forsøk med potensielle råvarer og blandinger, for å se om disse er egnet for produksjon i større skala. Gjennom standardiserte «screen-tester» som utføres i veksthus eller vekstceller ser vi på hvordan ulike planter liker seg i jorda, og om det er noe i den som kan virke negativt inn på plantenes utvikling. Frøspiring, drenering, vannholdingskapasitet og struktur er fysiske parametere som er viktig å vite noe om. I tillegg tas det kjemiske analyser for dokumentasjon av blant annet næringsinnhold, pH, saltinnhold og andel organisk materiale (glødetap).

Det er viktig at de kjemiske parameterne stemmer overens med hva som forventes av en god og «brukervennlig» jord, men aller viktigst er det faktiske resultatet man får når det dyrkes i jorda! Plantene lyver ikke.

Når vi bedømmer effekten av en råvare eller jordblanding / resept, så ser vi altså først og fremst på det visuelle; altså helhetsinntrykket. Vi noterer oss farge, høyde, eventuell blomstring og generelt sunnhetsinntrykk. Plantene må ikke vise tegn på toksisitet (veksthemmende stoffer), og skal ikke vise symptomer på næringsmangel tidlig i vekstfasen.  Noen ganger måler vi også på biomasse (friskvekt og tørrvekt) for å få et inntrykk av hvor godt jorda stimulerer / bremser planteveksten.

Nye produkter kommer ikke på markedet før vi har tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at de virker positivt på veksten til et bredt spekter av planter. Alle arter er forskjellige, med forskjellige preferanser og toleranser, derfor er det viktig å ikke godkjenne en resept på grunnlag av et potteforsøk der det bare har inngått én plantetype.    

Eksisterende produkter kvalitetssikres også nøye hvert år. Det tas ut prøver for fysiske og kjemiske analyser minimum én gang per år, som gjennomgås opp mot tidligere resultater for det enkelte produkt og vurderes opp mot interne krav til næringsinnhold, pH og partikkelfordeling. Disse kravene varierer fra produkt til produkt, fordi de er tilpasset ulike bruksformål.

Alle Grønn Vekst sine produkter skal kunne brukes til det meste, men det anbefales alltid å følge bruksveiledningen som du får i tilhørende varedeklarasjon. Ellers kan du gjerne ringe vårt kundesenter og be om råd fra en av våre dyktige fagpersoner dersom du har spørsmål om gjødsling, vanning eller annen skjøtsel av jorda. Vi hjelper deg også gjerne med å finne ut hvilken jordtype som passer for nettopp ditt hageprosjekt!

Grønn Vekst gratis kunderådgiving:
Tlf. 05673.
e-post: post@gronnvekst.no

Nye produkter til detaljmarkedet


Denne våren blir en spennende tid for Grønn Vekst. I året som gikk ble det lagt stor innsats i å utvikle nye, bærekraftige produkter til detaljvarehandelen – produkter som er helt unike på det norske marked!

VERMI-PRO vermikompost er et jordforbedringsmiddel som blir produsert gjennom vermikompostering av ulike kompostvarianter på vår egen «mark-farm» på Landvik i Grimstad. Vermikompost bedrer jordas fysiske egenskaper, inneholder vekststimulerende stoffer og har en rik og sunn mikroflora som gir sykdomshemmende effekt. Meitemark er avgjørende for liv i jord, og ved å gjødsle med VERMI-PRO – som er foredlet gjennom markens fantastiske fordøyelsessystem – gir du naturens egen livgivende gjødsel.

SILISIUMKALK er en finmalt, silisiumholdig kalk som kan utnyttes i de fleste kalkingsregimer som alternativ til ordinære kalk produkter. Produktet er et finmalt biprodukt fra en slag-smelteprosess som fremstiller flytende silisium fra kvartssand som utgangsmateriale for produksjon av ultra ren silisium til solcelleindustrien. Kalkingseffekten er tilsvarende den vi finner i kalsiumkarbonat, og SILISIUMKALK har en ekstra positiv effekt ved at silisium – som ofte omtales som «det glemte gjødselelement» - bidrar til å styrke plantene mot sykdom og andre stressende miljøfaktorer. SILISIUMKALK leveres også i større volumer til landbruket  

TORVFRI BLOMSTERJORD består av 100% kompost, som er en verdifull gjenbruks-ressurs. Komposten bidrar med et rikt mikroliv som frigir næringsstoffer litt etter litt - i takt med plantenes behov. En sunn mikroflora styrker også plantenes immunforsvar, slik at de blir mer motstandsdyktige overfor plantesykdommer, insektangrep og vekslende miljøbetingelser. Blandingsforholdet mellom ulike kompostkvaliteter i torvfri jord fra Grønn Vekst baseres på erfaring fra grundig testing gjennom flere år, og fokuserer spesielt på forutsigbarhet med hensyn til næringsinnhold og de fysiske egenskapene som stimulerer rotutvikling og plantehelse. Det er ingen spesielle bruksbegrensninger på blomsterjorden.

KRUKKEJORD er et blandet dyrkingsmedium bestående av natursand, kompostert hage-park avfall og hvitmosetorv. Kompost er en gjenbruksressurs som brukt i jord gir positive effekter på jordkvalitet, planter, blomster og miljø. Den stabile komposten har en rikholdig mikrobiell fauna som bryter ned organisk materiale, forsyner plantene med næringsstoff og sørger for sunne og gode vekstbetingelser.
Krukkejord er ideell til planting av blomster/planter i krukker, blomsterkasser, altankasser og til omplanting av stueplanter. Krukkejord anbefales også særlig til rosebed, men fungerer utmerket også i andre typer bed. Det er heller ingenting i veien for å benytte Krukkejord til opparbeiding av plen eller planting av hekk og busker. Det er ingen spesielle bruksbegrensninger på krukkejorden.

Grønn Vekst produkter i sekk og bøtte fås kjøpt via Norgesgruppen og Blomsterringen.
Dersom du ønsker mer informasjon eller vil legge inn en bestilling er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på tlf. 05673.

Hva med et torvfritt hyttetak?


torfritthyttetak

Om du er i startfasen av hyttedrømmen og ser etter tomt, på utkikk etter moderne hytteutstyr, opptatt av interiør, eller rett og slett drømmen er et nytt hyttetak – ja da er høstens Hyttemessen på Hellerudsletta noe for deg – «Hyttefolkets møtested gjennom årtider».

For femte året på rad er vi i Grønn Vekst med på årets begivenhet for hytteinteresserte.  Vi stiller våre fremste eksperter innen faget, så besøk oss gjerne på stand nr 14 for en hyggelig hyttetak prat.

Grønne gresskledde tak hører fjellet til, og er den riktig gode norske tradisjonen. I gamle dager ble torv stukket ut manuelt i en myr, snudd opp ned og lagt på taket.  Dette er for tungvindt i dag – og mange løsninger finnes på markedet. Felles for de fleste er at de består av 90-100% torvmyr – et produkt som det tar naturen kanskje 10 000 år å lage.  Nå er det stort fokus på de negative miljøkonsekvensene av å høste myr på denne måten – og Fremtiden i våre hender og Greenpeace er miljøvernorganisasjoner som er svært negative til praksisen med å drive ut torv og utløse store CO2 utslipp.

Det høres kanskje ut som en umulighet å lage torvtak uten torv – men det har faktisk Grønn Vekst gjort helt siden 2001!  Våre torvtak består utelukkende av kompostprodukter – som er resirkulering av bark, hageavfall og slam. Vi kaller takene for «BIO - TAK» - noe som signaliserer at vi leverer et biologisk aktivt produkt, med naturlige næringsstoffer.

Våre Bio-Tak kan vi levere både med grabb rett på taket – og i storsekker.

Om du ikke skal ha anledning til å treffe oss på hyttemessen kan du selvsagt nå oss på annet vis – ta kontakt på 05673 eller post@grønnvekst.no

Praktisk info om hyttemessen:                                                                                               

Hyttemessen 1.- 3 september
Exporamasenteret, Hellerudsletta.
Fredag 12-19
Lørdag og Søndag 10-17

Bruk av kompost som jorddekke i prydhagen


Hage Park kompost

Er du blant dem som (i beste mening) benytter bark som jorddekke i hagen, og opplever å stadig måtte gjødsle for å unngå gule blader på plantene? Forklaringen ligger i dekkematerialets sammensetning.

Bruk av organiske eller uorganiske materialer som beskyttende jorddekke rundt plantene i for eksempel en grønnsakshage eller prydhage, kalles “mulching”. En mulch kan være så mangt, men bark er spesielt populært på grunn av sin homogene kvalitet og gode tilgjengelighet. Ulempen med barken som brukes til mulching er at den er uomdannet og lett nedbrytbar, og hvis dekket inneholder mye finstoff (fraksjoner mindre enn 10 mm) gir dette en stor overflate tilgjengelig for nedbrytning av mikroorganismer som sopp og bakterier, i tillegg til større jordboere som meitemark og insekter.

Gjennom nedbrytningen av det organisk bundne karbonet får mikroorganismene mye energi til egen vekst, og trenger dermed også rikelig med nitrogen for bygging av «muskler» i form av proteiner. Barken inneholder kun små mengder med nitrogen, og plantetilgjengeligheten av tilført nitrogen i jorda blir da svært lav fordi mikroorganismene vil «stjele» mesteparten. Resultatet er gule planter, og gjødsling må til. Gjødslingen fører igjen til økt mikrobiell aktivitet og raskere nedbrytning. Det hele blir en ond sirkel hvor resultatet er en jord med lavt nitrogen – og oksygeninnhold, dårlig plantevekst og et mulch-lag som stadig må fornyes. De aller fleste av oss vet at bark er dyrt å etterfylle. I tillegg til å binde store deler nitrogen, kan bark og knust trevirke dessuten ha en jordforsurende effekt.

Bruk av hagekompost som mulch er en god investering for prydhagen, først og fremst fordi den i motsetning til bark har en positiv mikrobiell effekt. Komposten er godt omdannet, og inneholder et bredt spekter av næringsstoffer som frigjøres litt etter litt– i takt med plantenes behov. Komposten har moderat høye pH-verdier som tilsier at kalking ikke er nødvendig. Mulching med hagekompost har tidligere vist å kunne gi økt plantevekst og blomstring sammenliknet med bar jord eller bruk av trevirke, når det ikke ble gitt noen form for ytterligere gjødsling. Jorden får et høyere og mer balansert næringsinnhold, og jordtettheten reduseres med rundt 10%, avhengig av mengder.

Det stilles mange krav til et godt mulch-lag. Laget skal blant annet isolere jorda og hindre både oppvarming og avkjøling, slik at man unngår for store svingninger i jordtemperatur gjennom døgnet og de ulike årstidene.  Om sommeren må fuktigheten i jorda bevares ved at fordampningen reduseres. I tillegg skal et mulch-lag beskytte jorda mot erosjon og komprimering, og pH og saltholdighet bør ligge på relativt moderate nivåer. Hagekomposten tilfredsstiller alle disse kriteriene. I tillegg til at det gis et allsidig næringstilskudd til plantene når en bredt sammensatt mikroflora «spiser» av komposten, stimuleres også plantenes immunforsvar slik at de blir mer resistente mot plantesykdommer og insektangrep. De aller fleste hageentusiaster er også opptatt av det estetiske. Finsiktet hagekompost inneholder en god del sand, og gir et ryddig og stilfullt uttrykk gjennom et sort dekke som skaper kontraster og fremhever beplantningen godt (Bilde 1). Bark og flis kan bli grå etter relativt kort tid, og har et lysere og mer variabelt (rufsete) utseende (Bilde 1-2). Den mørke fargen hos hagekomposten er lysstabil og gir høyere jordtemperatur. Hage Park -kompost, som er kompostert gjennom flere vendinger, er mørk blant annet fordi den i løpet av prosessen oppnår høye temperaturer, noe som dreper frø og gjør produktet opprinnelig ugressfritt.

Før et lag med 2-5 cm hagekompost legges ut i hagen er det viktig å drenere arealet godt. På vannmettet, tung jord kan jorddekke være en ulempe dersom det forhindrer opptørking og fører til oksygenmangel i jorda. Rotugress må også være fjernet i forveien. Komposten er såldet på 20 mm, og inneholder dermed en del finstoff, noe som gir gode etableringsvilkår for ugressfrø. Til tross for at komposten er moden og stabil med en lav fytotoksisk effekt, vil den til en viss grad virke spirehemmende på innflyvende ugras. Det anbefales allikevel å luke 1-2 ganger i løpet av sesongen. Vedlikeholdet av hagen minimeres betraktelig dersom man klarer å hindre frøugras i å etablere seg. For å friske litt opp i farge og næringstilførsel, og for å få luftet bedene litt, kan det være lurt å rake inn et par centimeter med ny kompost én gang i året.

Ønsker du et blikkfang av en prydhage som krever mindre gjødsel og samtidig gir en sunn plantevekst, uten behov for sykdomsbekjempelse? Da kan mulching med hagekompost være løsningen. Med det rette forarbeid og noen enkle vedlikeholds-grep vil produktets struktur, innholdet av organisk fiber og stabile humusstoffer, samt det balanserte næringsinnholdet, stimulere til et positivt jordmiljø som frigjør plantenæring etter behov. Dette fører videre til langsiktig jordforbedring og mer «harmoniske» planter.

Sekkemedier – på vei mot en torvfri framtid


Grønn Vekst har lenge kunnet tilby torvfri jord i bulk, herunder Proff-Jord og klassikeren Bio-Tak («torvtak uten torv»). Våren 2017 kommer vår første 100 % torvfrie sekkejord på markedet!

Utvinning av torvmyr for bruk i vekstmedier er et hyppig diskutert tema om dagen, og Grønn Vekst har tidligere hatt flere hjertesukk i forbindelse med at vi allerede i 2004 kunne tilby markedet vekstmedier med opp til 70 % resirkulert materiale. Dessverre var det den gang høy fokus på pris og lite fokus på kvalitet og bærekraftighet. Det er derfor svært gledelig at forbrukerne nå våkner og sier ifra. Kun på denne måten kan forbrukerne få frem gode og miljøvennlige produkter!

Det finnes mange fraksjoner som kan erstatte torv, blant annet kokosfiber, knust bark og andre fiberfraksjoner fra treforedlingsindustrien. Utfordringen er å finne noe som virkelig er bærekraftig. Samtidig skal råvarene være biologisk stabile og inneholde et balansert spekter av næringsstoffer slik at de ikke skaper veksthemmende og toksiske forhold for plantene når de inngår i en jordblanding.

Etter en lang periode med høy aktivitet i forsknings- og utviklingsavdelingen, der det har blitt gjennomført en rekke tester og forsøk i forbindelse med utvikling av torvfrie sekkeprodukter, har vi nå rettet fokuset mot 100 % kompostbaserte jordblandinger. Gjennom potteforsøk i veksthus tester vi ut ulike blandingsforhold av komposter som har ulikt opphav og ulike egenskaper. Kompostene hentes fra våre ulike produksjonsanlegg og samarbeidspartnere innen avfallsforedlingssektoren.

En annen utfordring med å ikke bruke torv er å finne en jordblanding som fortsatt har god kapasitet til å holde på vann, men som ikke har for høy egenvekt eller bestanddeler som er vanskelige å håndtere under produksjon. En klar fordel med å erstatte torv med kompost er at torv er et sterilt medium som må tilsettes mineralgjødsel, mens komposten er rik på både næring og gode mikroorganismer som sammen stimulerer plantenes helse og vekst. Dermed vil ikke den rette kompostblandingen ha behov for tilsats av hverken mineralgjødsel eller andre kjemiske tilsetninger under produksjon.

Når vi tester jordblandinger ser vi på hvordan disse fungerer for ulike plantekulturer under ulike temperaturforhold, og om de egner seg både for såing og omplanting. Jorda blir i tillegg nøye analysert og kvalitetssikret med hensyn til fysiske og kjemiske parametere. Vi er snart i mål med å utvikle vår første 100 % torvfrie sekkejord, og denne vil komme på markedet i løpet av våren 2017. Dette er en stor milepæl for oss, og vi ser virkelig frem til å se denne jorda i butikkhyllene!

Følg med og hold deg oppdatert på facebook Grønn Vekst og www.gronnvekst.no

HØST lager vermikompost


vermipro.jpg

HØST lager markkompost, eller vermikompost. Hele året, også om vinteren. Mange millioner kompostmark er mer enn villige til å hjelpe oss, bare temperaturen er riktig. I år har det vært en utfordring. Vi har nemlig revet den gamle «fabrikken» som har levert Vermi-Pro for uttesting til våren. Nå gleder vi oss til å bygge driftsbygning med flunkende nytt produksjonsanlegg for vermikompost og tilstøtende produkter.

Vi skal tilby markedet den nye generasjonen med organiske gjødsler, proppfull av humus, plantetilgjengelig næring og de beste av de aller beste mikrobene. I mellomtiden har vi vinteren som en høyst overkommelig og midlertidig utfordring. HØST sin oppdrettsansvarlige; Sergiu Moisei, har forberedt oss godt. 2x40 fots kontainere er isolert etter alle kunstens regler, og utstyrt med vifteovner og lys. 28 enkeltbinger og et par egenkomponerte produksjonsenheter er fulle av mark, som i den mørke årstid blant annet skal spise hage park-kompost med «lure» tilsetninger. Ca. 10 000 mark per m2 er sultne døgnet rundt, så lenge Sergiu klarer å holde temperaturen rundt 20°.

I tillegg driver vi eksperimenter med kompostering. Isolerte tromler gjør oss i stand til å levere alternativ supermat fra kompostering av idealblandinger av hestemøkk, kumøkk, kaffegrut, bark og halm, for å nevne noen kandidater. Vi er opptatt av at marken skal få sånn passe omsatt kompost. Om det er litt etter-varme, synes marken det er helt OK.

For å unngå for mye snømåking er kompostreaktorer installert i et lite plast-drivhus med spisst møne, som snøen forhåpentligvis sklir av. Uansett ser vi frem til at vårsola titter frem en gang i april. Da er forhåpentligvis Norges mest spennende produksjonsanlegg på plass, for utvikling av fremtidas intelligente gjødsler - som snakker med planterøttene og leverer akkurat det de skal ha, når de skal ha det.

Men først er det vinterdrift som gjelder. 

Torvfrie produkter


iStock_myr_ torv_peat_swamp.jpg

Grønn vekst tilbyr torvfrie jordprodukter på mange av våre utsalgssteder. Å bruke torv som hovedinnhold i jordblandinger er miljøbelastende og tungvint. Det krever at man industrielt ødelegger myrområder, som har flere viktige økologiske roller i naturen, for å kun bruke det øverste laget som vekstjord. Dette bidrar til klimagassutslipp og er også særlig arbeidskrevende for forbruker, siden torv er svært næringsfattig, surt og trenger tilført gjødsel. Sphagnumtorv tåler lite tråkk, lar seg gjerne rive med av regnvann, og synkersammen etter hvert som det brytes ned, slik at man må tilføre mer jord kontinuerlig.

 Les mer om våre torvfrie produkter på http://www.gronnvekst.no/aktuelt-1/jordutentorv

Grønn vekst er Norges største tilbyder av kompostbasert kvalitetsjord. Avfall Norge har i prosjektet «God Jord» lansert en nettside med nasjonal oversikt over kompostbaserte jordtilbydere. For å være sikker på hva man tilfører i hagen sin, har Grønn Vekst varedeklarasjoner på alle sine produkter, med detaljert informasjon om sammensetning og næringsinnhold.

Les mer om hvorfor kompost er bedre enn torv i jordblandinger på www.kompostportalen.no

Kontakt salgssjef Ingrid Indergaard på ii@gronnvekst.no, mob: 940 22 205 for mer informasjon om torvfrie vekstjordprodukter, prosjektpriser og ved ønske om å tegne kundeavtale med Grønn Vekst.

 

Grønne planter øker effektiviteten i kontorlandskap

De aller fleste synes grønne planter gjør det penere i stua eller på kontoret. At plantene også renser luften er godt kjent, men hva med at de faktisk også øker effektiviteten? I testforsøk hos NIBIO på Ås ble det bevist at under krevende oppgaver presterte testpersonene bedre når de satt i lokaler med grønne planter enn uten. 

Read More

Grønn Vekst har jord uten torv

På NRKs Forbrukerinspektørene (FBI) 02.09.15 settes det fokus på at det meste av jorda kjøpt i sekker på hagesentrene inneholder mest torv og lite næring, samtidig som myrene er viktige fossile Co2 lagre. På alle våre utsalgssteder får du kompostjord av god kvalitet, og vi bruker ikke torv fra nyåpnede myrer.

Read More